IX SKUP PRIVREDNIKA I NAUČNIKA

Beograd, 05-06. novembar 2013. godine
Organizatori skupa

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
CENTAR ZA OPERACIONI MENADŽMENT i
PRIVREDNA KOMORA SRBIJE


Obaveštavamo Vas da će se IX Skup privrednika i naučnika SPIN’13 održati 05. i 06.11.2013. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd. Program rada skupa


Poziv Predsednika Programskog odbora SPIN- 2013

Sa velikim zadovoljstvom upućujem srdačan poziv predstavnicima akademske zajednice, privrede, vlade i drugih relevantnih organizacija da uzmu učešće na devetom Simpozijumu privrednika i naučnika - SPIN 2013 koji organizuju Univerzitet u Beogradu Fakultet organizacionih nauka i Privredna komora Srbije u periodu od 5-6 novembra 2013 u Beogradu. Simpozijum se održava u Privrednoj komori Srbije kao mestu koje ima posebnu misiju u ostvarivanju susreta teorije i prakse.

Osnovna tema ovogodišnjeg skupa NOVA INDUSTRIJALIZACIJA, REINŽENJERING I ODRŽIVOST usmerava pažnju ka teoriji i praksi nove politike i strategija usmerenih ka novim tehnologijama, operacijama i kreiranju konkurentnih proizvoda i usluga kojima se obezbeđuje održivi razvoj. Ova tema je posebno važna jer pokreće centralna pitanja i razmatra ključne faktore ekonomskog razvoja sa posebnim fokusom na organizacije različitih delatnosti, veličine i vlasništva, u kojima se odvijaju operacije i stvara nova vrednost. One nose osnovnu odgovornost za revitalizovanje ukupnog poslovnog, ekonomskog i šireg društvenog ambijenta. Izazovi nove industrijalizacije iziskuju brzi odgovor, promene i prilagođavanje samih kompanija kao i okruženja u kome obrazovne, posebno visoko-školske institucije, država i njene insitucije, privredne asocijacije i svi drugi akteri društveno-ekonomskog sistema imaju posebno izraženu ulogu i određene zadatke.

Cilj Simpozijuma SPIN 2013 je da ostvari jedinstven međunarodni, otvoreni ambijent za interdisciplinarno razmatranje i diskusiju aktuelnih pitanja, kao i razmenu najnovijih saznanja, ideja i inovativnih rešenja u oblastima menadžmenta, organizacije i savremenog poslovanja. Predstavljanje rezultata kroz radove predstavnika akademskih, istraživačkih, privrednih, posredničkih, vladinih i drugih organizacija, kao i diskusije na otvorenim tematskim sesijama a posebno u okviru Okruglog stola doprineće boljem razumevanju i rešavanju aktuelnih problema. Ekonomska kriza i teškoće nezaposlenosti, recesije, opadanja proizvodnje i usporavanja sveukupne privredne aktivnosti upućuju na rešenja u oblasti novih tehnologija, preduzetništva, inovacija i strategija održivih i konkurentnih operacija.

Potreban je sveobuhvatan i radikalan reinženjering u svim domenima, tako da su pozvani akteri u svim sferama privrednog i društvenog života da aktivno učestvuju i pruže dragocen doiprinos u odgovoru na aktuelne teme SPINa 2013.

Predsednik programskog odbora

Profesor Maja Levi Jakšić